Štruktúrovaná kabeláž

Význam štruktúrovanej kabeláže

Patch panel

Štruktúrovaná kabeláž sa inštaluje do budov s morálnou životnosťou niekoľko desiatok rokov. Zároveň však predstavuje infraštruktúru, ktorá musí byť vždy v súlade s daným vývojovým odvetvím, kde dochádza ku zmenám v krátkych, niekoľkoročných cykloch. Pokiaľ sa pri výbere technológie nezvolí taký kabelážny systém, ktorý je pripravený na jednoduchú zmenu topológie, bude potrebné v budúcnosti inštalovať káble znovu. Ďalšie vynaložené náklady a nepríjemnosti s narušením prevádzky firmy si pri takejto reinštalácii vie predstaviť každý.

Ponúkame Vám

Návrh

Dodávku

Navrhneme vašu sieť presne podľa vašich potrieb a požiadaviek. Vy nám poviete, čo chcete, my vám navrhneme, čo potrebujete.

Navrhnutú sieť dodáme, nainštalujeme a otestujeme u vás formou dodávky na kľúč.

Montáž

Servis

Inštalácia káblov, zásuviek, rozvodnej skrine, ako aj ďalších aktívnych a pasívnych komponentov, vrátane merania a vystavenia meracích protokolov.

Na všetky komponenty štruktúrovanej kabeláže, ako aj na vykonané inštalačné práce poskytujeme záruku v zmysle záručných podmienok výrobcu.

Kategórie štruktúrovanej kabeláže

Medzinárodný štandard ISO/IEC 11801 z roku 2002 rozdelil štruktúrovanú kabeláž do troch výkonnostných kategórií. Základný rozdiel je v šírke prenosového pásma.

nahor